MARKA PATENT ALMA

 • PATENT TESCİL İŞLEMLERİ
  Patent Başvurusu
 • FAYDALI MODEL TESCİL İŞLEMLERİ
  Faydalı Model Başvurusu
 • ÜRÜN MODEL TESCİL İŞLEMLERİ
  Ürün Tescil Başvurusu
 • MARKA TESCİL İŞLEMLERİ
  Marka Tescil Başvurusu
 • MARKA AMBLEM TESCİL İŞLEMLERİ
  Amblem Tescil Başvurusu

PATENT TESCİL İŞLEMLERİNDE 17.YIL

Patent Nedir ?

Patent Tanımı: Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretebilme, kullanabilme, satabilme veya ithal edebilme hakkına patent hakkı denir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Bir buluş için buluş sahibine verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı verir.

Patentli bir buluş, tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir.

Bir buluş sahibi patent isteme hakkını, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir.

Patent Başvurusu için Gerekli Evraklar

Patent Başvuru Dosyası

Patent Vekiline verilen vekaletname

Ücret dekontu

 

Her Buluşa Patent Verilir mi ?

Patentin Taşıması Gereken Nitelikler:

Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yeni demektir. Tekniğin bilinen durumu; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilmektedir.

Sanayiye Uygulanabilir Olması: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilmektedir.

Patent Çeşitleri:

İncelemeli Patent: İnceleme ücrete tabi olup, incelemeli patentin koruma süresi 20 yıldır.

İncelemesiz Patent: İncelemesiz patentin koruması süresi 7 yıl olup, bu süre içerisinde inceleme talebinde bulunularak tescilin incelemeli patent’e dönüştürülebilmesi mümkündür.PATENT TESCİL ETTİRMEFAYDALI MODEL TESCİLİÜRÜN TASARIM TESCİLİ

açıklama

DETAYLI BİLGİ


İSİM TESCİL ETTİRMEAMBLEM LOGO TESCİLİCOM.TR ALAN ADI TESCİLİ

Patent Alma | Patent Tescil | Patent Tescili | Patent Tescil Ettirme | Patent Tescil Yaptırma | Patent Tescili Yaptırmak | Patent Tescil Başvurusu | Patent Tescil Ücreti | Patent Tescil Belgesi | Patent Yenileme | Patent Devir | Patent Nasıl ve Nereden Alınır | Patent Başvuru Ofisi | Patent Tescil Ofisi | Patent Alma Ofisi | Patent Ofisi | Türk Patent | Türk Patent Enstitüsü | Türk Patent ve Marka Kurumu | Patent Ofisleri | Marka Patent Ofisi| Yetkili Patent Ofisi | Faydalı Model Başvurusu | Faydalı Model Tescili | Marka Tescil | Marka Tescili | Marka Tescil Ettirme | Marka Tescili Yaptırma | Ürün Tescil Ettirme

Sık Sorulan Sorular

Patent Yıllık Yenileme İşlemleri

Patent Devir İşlemleri

Patent İtiraz İşlemleri

Patent Tescil Belgesi İşlemleri

Barkod Numarası Alma

Telif Hakkı Alma

Yazılım Tescili

İletişim

PATENT TESCİL OFİSİ

Adresimiz:
Beylikdüzü / Istanbul

Telefonlar:
0212 664 76 54 /

E-posta Adresimiz:
info@patenttescilofisi.com